oSulghääliku pikkusn

Sulghäälikutel on iga pikkuse jaoks oma märkimisviis.

Lühike häälik

g, b, d

Pikk häälik

k, p, t

Ülipikk häälik

kk, pp, tt

kabi

kapid 

(pane) kappi

koda

kotad

(läks) kotta

lagi

lakitud

lakkida

Erand Kahe täishääliku järel asuv k, p, t kirjutatakse sõltumata hääldusest alati ühe tähega, nt kõike, kooke, vaipu, paate, lautu, saapad.

Seega ülipikk sulghäälik (kk, pp, tt ) kirjutatakse kahe tähega ainult lühikeste täishäälikute vahel.

Sageli eksitakse sulghääliku hääldamisel ja seetõttu ka kirjutamisel. Häälda korrektselt ja jäta meelde, et järgnevate sõnade keskel pole sulghäälik lühike:  

tutvustama, arhitekt, orkester, brikett, konkreetne.

Sarnaselt sulghäälikutega kirjutatakse f ja š. Täpsemalt.

1

 

 

Sulghäälik liidetes

Häälikuühendi põhireegel (Pikk häälik kirjutatakse ühe, ülipikk kahe tähega) kehtib ka liidetes. Tähelepanelik tuleb olla sulghääliku pikkuse tajumisel ( näit. hoolimata, loomulikus olukorras, olukorra loomulikkus).

Sulghäälik kirjutatakse kahe tähega (st hääldub ülipikalt) siis, kui rõhk langeb sulghäälikule; kui rõhk on mujal, kirjutatakse ühe tähega (st sulghäälik pole ülipikk).

Vrdl

vastasti`kku - vastast`ikuseid,

õnneli`kku (inimest) - õnnel´iku (inimese),

(suhtumise) inimli`kkus - iniml`ikus (suhtumises) . Täpsemalt lik- ja likkus-liitest.

1, 2, 3, 4

Tagasi