j ainult häälduses

i ja ü järel ei kirjutata j ega i-d, kuigi hääldatakse:

siia, laiad, riiul, ioon, minia, preemia, keemia;

(tahan) käia, käiakse, äiale, aias;

üa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse;

üa, üa, üe, üe, hüüu, üu jt.

Tagasi