Sulghäälik sõna sees

Erandid Helitu hääliku kõrvale kirjutatakse g, b, d , kuigi hääldatakse k, p, t

künd/ma -- künd/sid, künd/ku,

kärb/es -- kärb/sed jt

Tagasi