Sulghäälik sõna keskel


Sõna sees kirjutatakse sulghäälik vormiprintsiibist lähtudes. Oluline on jälgida, kas klusiil satub helilise või helitu hääliku naabrusesse.
Tavaliselt kirjutatakse helitute häälikute kõrvale k, p ,t (nt lahke, kopsik, peatselt) ja heliliste järele g, b, d (nt kõrvaldas, õmmeldi, kaergi).
Sama põhireegel kehtib ka liite -ki, -gi kirjutamisel:
  • helitu hääliku järel - ki - haabki, suppki, vendki, tuttki, sangki, helkki, paaski
  • helilise järel -gi - kanagi, mahlgi, vihmgi, käsngi, koorgi, krohvgi
Tagasi