maa kohanimes

maa-lõpuliste kohanimede kokku- või lahkukirjutamisel tuleb vaadata tähendust.

Tavaliselt mitmuslik riigi tähenduses esinev maa kirjutatakse eelnevast suuremat territooriumi märkivast kohanimest lahku,

nt Aafrika maad (tähenduses Aafrika riigid),  Aasia maad, Balkani maades, Skandinaavia maadele, Läänemere maad,

Vahemere maad, Beneluxi maad.

Tagasi

 

.